เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

img_slide-01

ยินดีต้อนรับ
เอไอ เอนเนอร์จี

img_slide-02

น้ำมันบริโภค

img_slide-03

ไบโอดีเซล

img_slide-04

นักลงทุน
สัมพันธ์

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

น้ำมันบริโภค

กลีเซอรีนกลั่นบริสุทธิ์

ผลิตภัณฑ์พลอยได้


กำลังการผลิต

รวม
1,150,000
กิโลกรัม / วัน

กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจขนส่ง /
ธุรกิจท่าเรือและคลังน้ำมัน

ความรับผิดชอบ

สังคม / สิ่งแวดล้อม /
ลูกค้า / ลูกจ้าง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตพลังงานทดแทนน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ที่มีขนาดใหญ่ด้วยระบบการกลั่นและการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นระบบต่อ เนื่องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำมันไบโอดีเซลสามารถนำมาทดแทนน้ำมันดีเซลที่ใช้ในระบบขนส่ง ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้น้ำมันไบโอดีเซลคือลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่าง ประเทศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ ลดมลภาวะ และยืดอายุของ เครื่องยนต์ และโรงกลั่นน้ำมันพืช ตราพาโมลา ด้วยกำลังการผลิต 1,150 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อวัน สำหรับการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา arrow-icon

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ข่าวสารล่าสุด

งบการเงิน

รายงานประจำปี

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด arrow-icon
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567, งดจ่ายปันผล, กรรมการเข้าใหม่, ลดทุนจดทะเบียน, แก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 arrow-icon
20 Feb 2024
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ คำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2567 arrow-icon
23 Nov 2023
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567 arrow-icon
30 Oct 2023