เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

ห้องข่าว

เลือกปี

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

2023-11-23 08:48:00
New

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ คำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2567

2023-07-19 13:00:00

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (AIE-W2) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2023-05-08 13:00:00

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AIE-W2 (ครั้งสุดท้าย) (F53-5)

2023-04-07 08:00:00

แจ้งการจัดส่งและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

2023-04-05 05:05:00

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2023-03-10 13:00:00

การเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (แก้ไข)

2023-03-10 08:00:00

การเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

2023-02-28 09:03:00

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ

2023-02-17 13:30:00

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566

2023-01-26 12:30:00

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (AIE-W2) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565