เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

เป็นผู้นำในการผลิต พลังงานทดแทน เคมีภัณฑ์ และน้ำมันบริโภคที่มีคุณภาพ จากน้ำมันปาล์มเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

 

AIE มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
AIE มุ่งมั่นสร้างการเติบโตในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนและโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
AIE มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาธิบาลที่เป็นเลิศ และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมือชีพและยั่งยืน
AIE มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ข่าวสารล่าสุด

arrow-icon

งบการเงิน

arrow-icon

รายงานประจำปี

arrow-icon