เลือกภาษา: EN TH

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันบริโภคจากน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตทั้งน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันบริโภคจากน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพ และจะมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการสร้างและใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และจะคำนึงถึงคุณภาพและบริการที่จะส่งมอบสู่สังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งนำไปสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 

ผลิตน้ำมันพืชเพื่อบริโภค และผลิตน้ำมันจากพืชเพื่อเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และตอบสนองความต้องการของตลาด

ข่าวสารล่าสุด

arrow-icon

งบการเงิน

arrow-icon

รายงานประจำปี

arrow-icon