เลือกภาษา: EN TH

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

2019-11-06 16:24:00
New

วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

2019-08-26 08:49:00

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2019-05-29 08:01:00

สรุปข้อสนเทศ

2019-05-29 08:00:00

การขอพ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

ข่าวสารล่าสุด

2019-05-21 15:47:00

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ปี 2562 (เพิ่มเติม)

2019-04-04 13:59:00

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ปี 2562 (เพิ่มเติม)

2018-11-06 16:05:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี 2562

2017-11-03 09:15:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561

รายงาน

ประจำปี

 

งบการเงิน

การประชุม

ผู้ถือหุ้น

Web Cast

ราคาหุ้น