เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

2024-04-05 08:05:00
New

แจ้งการจัดส่งและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2024-04-04 17:05:00

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2024-03-04 09:00:00

การเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

2024-02-29 08:00:00

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ

ข่าวสารล่าสุด

2023-10-30 17:15:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567

2023-02-24 14:38:00

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIE-W2) ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)

2022-10-31 17:30:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566

2022-09-01 13:40:00

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (AIE-W2) ครั้งที่ 2

รายงาน

ประจำปี

 

งบการเงิน

การประชุม

ผู้ถือหุ้น

Web Cast

ราคาหุ้น