เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ทำธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม เพื่อสังคมโดยส่วนรวมและสภาพแวดล้อม บริษัทฯเห็นถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้มี ส่วนร่วมในกิจกรมต่างๆกับสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านบุคลากรของบริษัทฯ และสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ สังคม สภาพแวดล้อม ลูกค้า และบุคคลากร

image

สังคม

 

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนวันแรงงาน 1 พ.ค. 2556

กิจกรรมปลูกปะการังเทียมวันพ่อ 5 ธ.ค 2556

สภาพแวดล้อม

 

สภาพแวดล้อมในสังคมและในชุมชนเป็นจุดหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ สถานที่ตั้งโรงงานได้ถูกออกแบบให้มี การจัดสภาพแวดล้อมด้วยสวนย่อม ต้นไม้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทฯย่อย ได้สนับสนุนการนำกลับมาใช้ของกระดาษในสำนักงาน

น้ำที่ใช้แล้วจะถูกน้ำไปทำการบำบัดและนำกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ และสวนย่อม ในบริเวณโรงงาน

รถยนต์ รถบรรทุก และเครื่องจักรขนาดใหญ่ ของบริษัทฯ ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล และน้ำมันไบโอดีเซลเป็น เชื้อเพลิง เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการนำเข้าของน้ำมันจากต่างประเทศ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และ ลดไอเสียจากเครื่องยนต์

image
image

ลูกค้า

 

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้า ซึ่งจัดขึ้นโดยลูกค้าของบริษัทฯ

พนักงาน

 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคคลากร หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถของพนักงานทั้งในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ

image