เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลนักลงทุน

 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จีจำกัด (มหาชน)
รหัสสต็อค AIE
หมายเลขทะเบียน 0107556000311
ประเภทของธุรกิจ ทรัพยากร
เว็บไซต์ www.aienergy.co.th
ปีที่ก่อตั้ง 2549
วันที่ทำการซื้อขายครั้งแรก 6 มกราคม 2557
ที่อยู่ 55/2 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ทุนจดทะเบียน 1,570 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว 1,308 ล้านบาทประกอบด้วย 6,279 หุ้นสามัญล้านบาท
ต่อมูลค่า 0.25 ต่อมูลค่า
ปีงบประมาณ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ทุกๆปี
ติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034-877-485-8
Fax: 034-877-491-2
E-mail: ir@aienergy.co.th