เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

ข้อมูลบริษัทนายดำรงค์ จูงวงศ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ :78 ปี
การศึกษา :
  • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม),
  • Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
0.00%
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2525 – 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2551 – 2556 ที่ปรึกษา บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)