เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

ข้อมูลบริษัท



นายโชติ สนธิวัฒนานนท์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ :68 ปี
การศึกษา :
  • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
0.01%
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2534 – 2553 สมุห์บัญชี บริษัท วัชรพล จำกัด
พ.ศ. 2553 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด
พ.ศ. 2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด