เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

ข้อมูลบริษัท



น.ส.พิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท
อายุ :38 ปี
การศึกษา :
  • Master of International Business, Monash University Melbourne, Australia
  • Bachelor of Commerce in Accounting, Macquarie University Sydney, Australia
  • Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
0.14%
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
N/A N/A N/A