เลือกภาษา: EN TH

Career

55/2 Moo 8 sethakit 1 Rd., Klonggmadua, Krathum Bean,
Samut Sakhon, 74110

หัวหน้าส่วนการเงิน

กลับ

รายละเอียดงาน :

  • ควบคุมการจัดทำเช็คจ่ายค่าสินค้าต่อผู้ขายและจัดสรร ดูแลวงเงินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • ตรวจสอบ และควบคุม บัญชีเช็คจ่าย, บัญชีเช็ครับ ของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง
  • จัดทำ Cash Flow ของบริษัทฯ และนำเสนอต่อ ผู้จัดการฝ่าย
  • ติดตามและตรวจสอบ รายงานผลลูกหนี้คงค้าง มีการประชุมลูกหนี้คงค้าง กับ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี และรายงานต่อผู้จัดการฝ่าย
  • ตรวจเช็คยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ การเข้า - ออก ของยอดเงินฝาก
  • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ เอกสารขายตั๋ว ตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราแลกเปลี่ยน และ อื่นๆและ รายงานผลต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • อายุ 25-40 ปี (ชาย/หญิง)
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน / บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือบัญชีมาก่อนในกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office หรือโปรแกรมบัญชี SAP

สมัครงานนี้